تحصبلات و سوابق شغلی

1- تحصيلات: دکتراي مهندسي عمران گرايش ژئوتکنيک- لرزه اي
2. سوابق شغلي و تدريس:

 • عضو هيات علمي دانشگاه آزاد مرودشت
 • مدير گروه دوره دکتري سازه دانشگاه آزاد مرودشت
 • طراح تونل در شرکت سي وي آر تهران (3 سال)
 • طراح تونل و مشاور عالي شرکت مهندسين مشاور فراشار آسيا
 • طراح تونل کوار- فيروزآباد
 • طراح تونل راه آهن گل گهر- شيراز
 • طراح تونل ايذه
 • محاسب پايدارسازي شيرواني هاي مسير هاي گل گهر-شيراز، کوار- فيروزآباد، دالکي
 • مشاور ارشد سد نم رود فيروزکوه (1 سال)
 • طراح بهسازي خاک پروژه پارک مادر، پارک بني هاشمي و پارک دولت شهرداري منطقه 5
 • محاسب ژئوتکنيک سيلو هاي 50 تني گندم سعادت شهر
 • طراح ديوار حائل خاک مسلح مجتمع زيتون- ميانرود
 • طراح ديوار حائل خاک مسلح پارک 50 هکتاري
 • طراح پروژه مخزن بزرگ نگهداري آب در جهرم
 • محاسب ژئوتکنيک شرکت گورسات تهران ( 1 سال)
 • طراح سيستم مهار گودبرداري در بيش از 20 پروژه ساختماني (رحمت آباد شيراز- 6 طبقه، گلستان فارس-6 طبقه، معالي آباد شيراز- 8 طبقه، قلهک تهران و  ...)
 • عضو کميته علمي و داوران مجله شيراز (Iranian Journal of science and technology)
 • عضو کميته علمي و داوران کنفرانس ملي مهندسي عمران و توسعه پايدار
 • عضو کميته علمي و داوران کنفرانس ملي مديريت بحران آب
 • عضو کميته علمي و داوران مجله علمي پژوهشي آب دانشگاه مرودشت
 • بازبين ژئوتکنيک و سازه معاونت فني شهرداري
 • مدرس نظام مهندسي در دوره هاي گودبرداري (ارتقاي پايه نظارت 3 به 2) و بهسازي خاک  (ارتقا پايه مهندسان محاسب 3 به 2)  
 • عضو نظام مهندسي فارس با شماره عضويت 06312-2-3-17 و با شماره پروانه اشتغال 0264-300-17 جهت محاسبه و نظارت پايه يک  و صلاحيت اجرا

تسلط بر نرم افزارهاي

تسلط بر نرم افزارهاي:
ETABS 2000
SAP 2000
SAFE
Ansys
AUTOCAD
Geo office
Plaxis
Office (Word, Excel ,PowerPoint)
زبان برنامه نويسي MATLAB

علايق و توانمندی ها

مشاوره و اجرا:
تسليح خاک بوسيله ژئوسينتتيکها و روشهاي نوين ديگر
طراحي و محاسبه پي هاي سطحي و عميق
طراحي سازه هاي مرتبط با خاک و سنگ (ديوار حائل, تونل سازي,پي سازي در محيط سنگي سد خاکي)
خاکهاي مساله دار(رمبنده, واگرا, متورم شونده, رس حساس و روانگرا)
بهينه يابي(Optimization)
طراحي ديناميکي سازه هاي مرتبط با خاک و سنگ

تدريس:
دروس سا زه اي (زلزله, استاتيک ، مقاومت مصالح، تحليل سازه، بتن)
دروس خاک و پي (پي، سدخاکي، تونلسازي, طراحي سازه هاي خاکي, اندر کنش خاک و سازه, آناليز حدي در مکانيک خاک)
نرم افزارهاي تخصصي ژئوتکنيکي
دروس رياضي( جبر پيشرفته, حساب تغييرات, رياضيات مهندسي)

Best UK free betting sites with gbetting.co.uk